Monumentaal werk voltooid

Galerij

Het Romeinse recht is de basis voor het rechtssysteem van de meeste Europese landen. Al eeuwenlang beïnvloedt de Romeinse wetgeving, vastgelegd in het Corpus Iuris Civilis, het leven van honderden miljoenen mensen. Dat verklaart de behoefte in veel landen aan … Verder lezen

Corpus Iuris Civilis

Vóór alles was het de Romeinse rechtswetenschap die ten grondslag lag aan de formatie van het moderne (privaat)recht in de meeste landen van continentaal Europa. Honderden miljoenen mensen leven onder een door het Romeins recht gevormd rechtssysteem, gebaseerd op normen zoals vastgelegd in het Corpus Iuris Civilis. Het mag dan ook niet verbazen dat de afgelopen decennia in verschillende Europese landen de behoefte ontstond aan een vertaling van dit Corpus in de eigen taal.

Voor het eerst is het Corpus Iuris Civilis in het Nederlands vertaald en uitgegeven in een kolommeneditie, waarin de Latijnse, de Griekse en de Nederlandse tekst naast elkaar zijn geplaatst. Het in twaalf delen uitgegeven werk beoogt een dieper begrip te kweken voor de groeiende unificatie van het recht in Europa door zicht te bieden op de rechtseenheid in het recente verleden, zoals deze bestond op grond van het Romeinse recht. Onder meer wordt beoogd te voorkomen dat het besef van de betekenis van de Justiniaanse codificatie,als fundament onder de rechtscultuur in vrijwel alle landen in Europa, verbleekt.

Deze unieke uitgave mag niet in uw boekenkast ontbreken.